| | |

ऑनलाईन परीक्षा चे फायदे आणि नुकसान – Advantage and disadvantage of online exam in Marathi – निबंध

 ऑनलाईन परीक्षा चे फायदे आणि नुकसान – Advantage and disadvantage of online exam in Marathi – निबंध ऑनलाईन परीक्षा चे फायदे आणि नुकसान :- आज विज्ञानाने एवढी प्रगती केली आहे की आजच्या युगाला विज्ञान युग असे सुद्धा म्हटले जाते विज्ञानामुळे मानवाच्या जीवनात खूप सुख सुविधा आलेल्या आहेत.  विज्ञानामुळे उद्योग-व्यापार हॉस्पिटल या क्षेत्रात वाढ झालेली आहे,…